Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2013

cymbaline
5484 acbe 500
Reposted fromliona liona viaalma alma
cymbaline
Reposted frometerycznie eterycznie viaalma alma
cymbaline
4713 54b2
zgoda
Reposted fromurojenie urojenie viaalma alma
cymbaline
7898 9beb
bawnjorno
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaalma alma
8886 77a3 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaalma alma

August 13 2013

cymbaline
Nie chciałbym teraz odpowiadać na pytanie, jak to jest, mieć osiemnaście lat, chociaż za dziesięć lat pewnie powiem ci, że byłem wtedy nieśmiertelny. Gdy jesteś dopiero co pełnoletni, przebiegasz przez ulicę na czerwonym, bo jesteś pewien, że to nadjeżdżający samochód rozbije się o ciebie, że chodnik z perspektywy siódmego piętra jest gumowy, że każdy wypity alkohol w twoim organizmie zamienia się w wodę, że możesz przyjąć więcej związków chemicznych niż szklarnia, bo twój mózg jest kuloodporny i nieprzerwanie stabilny. Nic nas nie rozkruszy. mamy po osiemnaście lat i moglibyśmy jeść szkło bez kaleczenia ust, pic kwas, wyskakiwać z okna tylko po to, aby wzbić się do lotu.
— Jakub Żulczyk, R.A
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viaalma alma
cymbaline
Reposted frometerycznie eterycznie viaalma alma
cymbaline
9701 8cc6
Reposted fromwhaaaat whaaaat viaalma alma
cymbaline
cymbaline
– Sądzę, że masz chęci i talent. Większy, niż sądzisz, ale mniejszy niż pragniesz. Ale takich, co mają chęci i talent, jest wielu, a mimo to większość z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia by cokolwiek w życiu zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można się urodzić z większymi lub mniejszymi zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego, że jest wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś sportowcem lub artystą, jest praca, praktyka, technika. Wrodzona inteligencja jest tylko i wyłącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzystać, musisz przekształcić swój umysł w precyzyjną broń.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromxwhateverx xwhateverx viaalma alma
1911 50f4
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viaalma alma
cymbaline
cymbaline
(...) umysł nie robi niczego bez powodu i mimo używania schematów „nie wiem", „samo się stało" itd. nie podejmujemy działania bez zaistnienia przyczyny. Zawsze więc mamy motywację.
Pomaga to zrozumieć także takie paradoksy
(a tak naprawdę po prostu bardziej złożone mechanizmy) jak lenistwo, do którego — tak jak do każdego innego działania — trzeba mieć motywację. Słynny obrazek, który od lat krąży w internecie, przedstawiający zwierzaka leżącego pod drzewem z komentarzem: Gdyby tylko mi się tak chciało chcieć, jak mi się chce nie chcieć, oddaje w pełni to, że do lenistwa trzeba się tak samo motywować jak do każdego innego działania. To jest ważne, bo daje Ci zrozumienie, że nie ma czegoś takiego jak brak motywacji (do braku motywacji też trzeba się motywować) i że każdy z nas pożytkuje tę samą energię w bardzo różny sposób. Jeden zużywa ją na narzekanie, a drugi na myślenie kreatywne. Jeden się leni, drugi jest pracusiem. Paliwo pozostaje to samo, ale jest wlewane w bardzo różne środki transportu.
— Mateusz Grzesiak - Alpha Human
Reposted fromkonwalia konwalia viaalma alma
cymbaline
9458 5dd5
Sawicka
Reposted fromdekoncentracja dekoncentracja viaalma alma
cymbaline
Reposted frometerycznie eterycznie viaalma alma
cymbaline
cymbaline
8966 d78c
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaalma alma
cymbaline
2390 2ccc
Reposted fromalma alma
cymbaline
Reposted frometerycznie eterycznie viaalma alma
6422 15a5

yeah, but being skinny REALLY suck.

Reposted fromkattrina kattrina viaalma alma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl